Hockey Skates

Filter:

Price
 1. NOK0.00 - NOK999.99 (4)
 2. NOK1,000.00 - NOK1,999.99 (9)
 3. NOK2,000.00 - NOK2,999.99 (6)
 4. NOK3,000.00 - NOK3,999.99 (3)
 5. NOK4,000.00 - NOK4,999.99 (4)
 6. NOK5,000.00 - NOK5,999.99 (2)
 7. NOK6,000.00 and above (1)
Size
 1. 1D (1)
 2. 1.5D (1)
 3. 2.5D (1)
 4. 3D (4)
 5. 3.5D (1)
 6. 4D (3)
 7. 4.5D (6)
 8. 5D (6)
 9. 5.5D (5)
 10. 6D (9)
 11. 6.5D (3)
 12. 7D (6)
 13. 7.5D (5)
 14. 8D (4)
 15. 8.5D (5)
 16. 9D (8)
 17. 9.5D (6)
 18. 10D (5)
 19. 10.5D (3)
 20. 11D (11)
 21. 11.5D (1)
 22. 12D (3)
 23. 3EE (1)
 24. 4EE (2)
 25. 4.5EE (4)
 26. 5EE (6)
 27. 5.5EE (3)
 28. 6EE (6)
 29. 6.5EE (6)
 30. 7EE (7)
 31. 7.5EE (6)
 32. 8EE (5)
 33. 8.5EE (1)
 34. 9EE (6)
 35. 9.5EE (6)
 36. 10EE (6)
 37. 10.5EE (1)
 38. 11EE (4)
 39. 12EE (1)
 40. 47D (1)
Brand
 1. Bauer (5)
 2. CCM (24)
29 Item(s)
 1. CCM RibCor 80K Jr. Hockey Skates
  CCM RibCor 80K Jr. Hockey Skates
  NOK4,951.43
 2. CCM RibCor 78K Jr. Hockey Skates
  CCM RibCor 78K Jr. Hockey Skates
  NOK3,237.14
 3. CCM RibCor 78K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 78K Sr. Hockey Skates
  NOK4,760.95
 4. CCM RibCor 74K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 76K Sr. Hockey Skates
  NOK2,856.19
 5. CCM RibCor 74K Jr. Hockey Skates
  CCM RibCor 76K Jr. Hockey Skates
  NOK2,380.00
 6. CCM RibCor 74K Jr. Hockey Skates
  CCM RibCor 74K Jr. Hockey Skates
  NOK1,618.10
 7. CCM RibCor 74K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 74K Sr. Hockey Skates
  NOK1,903.81
 8. CCM RibCor 80K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 80K Sr. Hockey Skates
  NOK6,189.52
 9. CCM RibCor 68K Jr. Hockey Skates
  CCM RibCor 68K Jr. Hockey Skates

  NOK1,999.05

  NOK2,856.19

 10. CCM RibCor 70K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 70K Sr. Hockey Skates

  NOK4,284.76

  NOK6,665.71

 11. CCM RibCor 68K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 68K Sr. Hockey Skates

  NOK2,999.05

  NOK4,284.76

 12. CCM RibCor 66K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 66K Sr. Hockey Skates

  NOK1,760.95

  NOK2,522.86

 13. CCM RibCor 64K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 64K Sr. Hockey Skates

  NOK1,380.00

  NOK1,999.05

 14. CCM RibCor 64K Yth. Hockey Skates
  CCM RibCor 64K Yth. Hockey Skates

  NOK760.95

  NOK1,094.29

 15. CCM JetSpeed FT1 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT1 Sr. Hockey Skates

  NOK5,237.14

  NOK7,618.10

 16. CCM JetSpeed FT1 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT1 Jr. Hockey Skates

  NOK3,332.38

  NOK5,237.14

 17. CCM JetSpeed FT390 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT390 Sr. Hockey Skates

  NOK3,808.57

  NOK5,713.33

 18. CCM JetSpeed FT390 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT390 Jr. Hockey Skates

  NOK2,380.00

  NOK3,618.10

 19. CCM JetSpeed FT380 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT380 Sr. Hockey Skates

  NOK2,951.43

  NOK4,284.76

 20. CCM JetSpeed FT380 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT380 Jr. Hockey Skates

  NOK1,999.05

  NOK2,856.19

 21. CCM JetSpeed FT370 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT370 Jr. Hockey Skates

  NOK1,522.86

  NOK2,189.52

 22. CCM JetSpeed FT360 Yth. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT360 Yth. Hockey Skates

  NOK760.95

  NOK1,094.29

 23. CCM JetSpeed FT360 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT360 Sr. Hockey Skates

  NOK1,332.38

  NOK1,903.81

 24. CCM JetSpeed FT350 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT350 Sr. Hockey Skates

  NOK694.29

  NOK999.05

 25. Bauer Vapor 1X Sr. Hockey Skates
  Bauer Vapor 1X Sr. Hockey Skates

  NOK5,713.33

  NOK8,094.29

 26. Bauer Vapor X900 Sr. Hockey Skates
  Bauer Vapor X900 Sr. Hockey Skates

  NOK4,665.71

  NOK6,665.71

 27. Bauer Vapor X700 Sr. Hockey Skates
  Bauer Vapor X700 Sr. Hockey Skates

  NOK2,665.71

  NOK3,808.57

 28. Bauer Vapor X700 Jr. Hockey Skates
  Bauer Vapor X700 Jr. Hockey Skates

  NOK1,903.81

  NOK2,665.71

 29. Bauer Vapor X500 Yth. Hockey Skates
  Bauer Vapor X500 Yth. Hockey Skates

  NOK665.71

  NOK951.43

Set Descending Direction
Loading