Hockey Skates

Filter:

Price
 1. NOK0.00 - NOK999.99 (12)
 2. NOK1,000.00 - NOK1,999.99 (8)
 3. NOK2,000.00 - NOK2,999.99 (7)
 4. NOK3,000.00 - NOK3,999.99 (3)
 5. NOK4,000.00 and above (1)
Size
 1. 1D (1)
 2. 2D (1)
 3. 2.5D (3)
 4. 3D (2)
 5. 3.5D (4)
 6. 4D (5)
 7. 4.5D (6)
 8. 5D (6)
 9. 5.5D (4)
 10. 6D (9)
 11. 6.5D (6)
 12. 7D (6)
 13. 7.5D (6)
 14. 8D (8)
 15. 8.5D (5)
 16. 9D (9)
 17. 9.5D (4)
 18. 10D (8)
 19. 10.5D (5)
 20. 11D (9)
 21. 11.5D (3)
 22. 12D (5)
 23. 13D (1)
 24. 3EE (1)
 25. 3.5EE (1)
 26. 4EE (2)
 27. 4.5EE (3)
 28. 5EE (2)
 29. 5.5EE (2)
 30. 6EE (6)
 31. 6.5EE (6)
 32. 7EE (7)
 33. 7.5EE (5)
 34. 8EE (6)
 35. 8.5EE (4)
 36. 9EE (6)
 37. 9.5EE (5)
 38. 10EE (5)
 39. 10.5EE (1)
 40. 11EE (2)
 41. 12EE (1)
 42. 32D (1)
 43. 34D (2)
 44. 36D (2)
 45. 38D (2)
 46. 27D (1)
 47. 33D (1)
 48. 35D (1)
 49. 37D (2)
 50. 39D (2)
 51. 40D (1)
 52. 41D (1)
 53. 42D (2)
 54. 43D (2)
 55. 44D (1)
 56. 45D (2)
 57. 46D (1)
 58. 47D (3)
Brand
 1. Bauer (3)
 2. CCM (27)
 3. Warrior (1)
31 Item(s)
 1. Warrior Waxed Laces
  Warrior Waxed Laces

  NOK23.81

  NOK38.10

 2. CCM Tacks 9080 Sr. Hockey Skates - 1
  CCM Tacks 9080 Sr. Hockey Skates

  NOK2,856.19

  NOK3,808.57

 3. CCM Tacks 9090 Jr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9090 Jr. Hockey Skates

  NOK2,475.24

  NOK3,427.62

 4. CCM Tacks 9090 Sr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9090 Sr. Hockey Skates

  NOK3,618.10

  NOK5,141.91

 5. CCM Super Tacks AS1 Jr. Hockey Skates - 1
  CCM Super Tacks AS1 Jr. Hockey Skates

  NOK2,856.19

  NOK3,618.10

 6. CCM Super Tacks AS1 Sr. Hockey Skates - 1
  CCM Super Tacks AS1 Sr. Hockey Skates

  NOK3,808.57

  NOK7,046.67

 7. CCM Tacks 9080 Jr. Hockey Skates - 1
  CCM Tacks 9080 Jr. Hockey Skates

  NOK2,094.29

  NOK2,856.19

 8. CCM Tacks 9070 Sr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9070 Sr. Hockey Skates

  NOK2,380.00

  NOK3,141.90

 9. CCM Tacks 9070 Jr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9070 Jr. Hockey Skates

  NOK1,713.33

  NOK2,380.00

 10. CCM Tacks 9040 Yth. Hockey Skates
  CCM Tacks 9040 Yth. Hockey Skates

  NOK360.95

  NOK427.62

 11. CCM Tacks 9040 Jr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9040 Jr. Hockey Skates

  NOK380.00

  NOK475.24

 12. CCM Tacks 9040 Sr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9040 Sr. Hockey Skates

  NOK427.62

  NOK570.48

 13. CCM Tacks 9050 Jr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9050 Jr. Hockey Skates

  NOK856.19

  NOK1,046.67

 14. CCM Tacks 9050 Sr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9050 Sr. Hockey Skates

  NOK951.43

  NOK1,141.90

 15. CCM Tacks 9060 Jr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9060 Jr. Hockey Skates

  NOK951.43

  NOK1,141.90

 16. CCM Tacks 9060 Sr. Hockey Skates
  CCM Tacks 9060 Sr. Hockey Skates

  NOK1,522.86

  NOK1,903.81

 17. CCM Tacks 9060 Yth. Hockey Skates
  CCM Tacks 9060 Yth. Hockey Skates

  NOK856.19

  NOK1,141.90

 18. CCM RibCor 68K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 68K Sr. Hockey Skates

  NOK1,903.81

  NOK4,284.76

 19. CCM RibCor 66K Sr. Hockey Skates
  CCM RibCor 66K Sr. Hockey Skates

  NOK1,141.90

  NOK2,522.86

 20. CCM RibCor 64K Yth. Hockey Skates
  CCM RibCor 64K Yth. Hockey Skates

  NOK475.24

  NOK1,094.29

 21. CCM JetSpeed FT1 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT1 Sr. Hockey Skates

  NOK3,808.57

  NOK7,618.10

 22. CCM JetSpeed FT390 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT390 Sr. Hockey Skates

  NOK2,665.71

  NOK5,713.33

 23. CCM JetSpeed FT380 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT380 Sr. Hockey Skates

  NOK1,903.81

  NOK4,284.76

 24. CCM JetSpeed FT380 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT380 Jr. Hockey Skates

  NOK1,522.86

  NOK2,856.19

 25. CCM JetSpeed FT370 Jr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT370 Jr. Hockey Skates

  NOK1,141.90

  NOK2,189.52

 26. CCM JetSpeed FT360 Yth. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT360 Yth. Hockey Skates

  NOK570.48

  NOK1,094.29

 27. CCM JetSpeed FT360 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT360 Sr. Hockey Skates

  NOK1,141.90

  NOK1,903.81

 28. CCM JetSpeed FT350 Sr. Hockey Skates
  CCM JetSpeed FT350 Sr. Hockey Skates

  NOK475.24

  NOK999.05

 29. Bauer Vapor 1X Sr. Hockey Skates
  Bauer Vapor 1X Sr. Hockey Skates

  NOK4,760.95

  NOK8,094.29

 30. Bauer Vapor X900 Sr. Hockey Skates
  Bauer Vapor X900 Sr. Hockey Skates

  NOK2,856.19

  NOK6,665.71

 31. Bauer Vapor X500 Yth. Hockey Skates
  Bauer Vapor X500 Yth. Hockey Skates

  NOK475.24

  NOK951.43

Set Descending Direction
Loading